Home


 

Hartelijk welkom op de site van de Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn.

lees alles op Huurderszaken over ENERGIETOESLAG 2022


De Huurdersvereniging behartigt de belangen van alle huurders van Waardwonen in Millingen aan de Rijn.       
Onze site wordt in de toekomst regelmatig bijgewerkt, u kunt zelf ook een bijdrage leveren via ‘’contact.’’, de bestuursleden kunt u persoonlijk mailen, de mailadressen vindt u onder ‘’Over ons’’.

Onder het kopje ‘’Nieuwsbrief’’ vindt u de nieuwsbrieven vanaf 2014. Het is zeer de moeite waard om e.e.a. nog eens terug te lezen, u ziet dan wat er in de loop der tijd bereikt is.

In de loop der jaren hebben wij meerdere malen de huurverhoging kunnen beperken, in het komende jaar (ingaande 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021) wordt i.pl.v. het inflatiepercentage van 2.6% slechts 2% huurverhoging berekend, die ook pas ingaat per 1 december 2020! Waardwonen heeft hierbij op een positieve manier met ons meegedacht, in het belang van de huurders.

Enkele jaren geleden hebben we bedongen dat er, bij het toepassen van energetische maatregelen aan uw huis geen huurverhoging voor de zittende huurder wordt berekend, dat levert een mooie besparing op in uw woonlasten.

Als bestuur zetten wij ons in voor uw belang! Mocht u nog geen lid van onze vereniging zijn: meldt u nu aan, een aanmeldformulier staat op de site.

Hoe meer leden des temeer kunnen wij bereiken.

 

bezoek ook onze facebookpagina