Jaarvergadering

Jaarvergadering

Uitnodiging jaarvergadering 2024                                                         juni 2024

Geachte heer/mevrouw,

Het bestuur van de Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn nodigt alle huurders van Waardwonen Millingen aan de Rijn uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van de Huurdersvereniging.

De avond wordt woensdag 19 juni a.s. gehouden in DE ZAAL van ‘t FUSKE, begint om 20.00 uur en de zaal is vanaf 19.30 uur geopend. Alle huurders hebben inmiddels per post een uitnodiging ontvangen.

Ook niet-leden zijn van harte welkom op de vergadering. De laatste jaren is het aantal leden o.a. wegens overlijden belangrijk gedaald. Van de ca. 800 verhuureenheden zijn slechts ca. 190 huurders lid van onze vereniging. Dit moet echt meer worden! Kom naar de vergadering en wordt lid! Ook via onze site kunt u zich aanmelden. Het contributiebedrag is zo laag, slechts          € 0.45/maand, dat u het daar niet voor hoeft te laten. WIJ BLIJVEN NOG STEEDS DRINGEND OP ZOEK NAAR BESTUURSLEDEN, O.A. EEN SECRETARIS! Neem eens contact met ons op.

Voor de pauze komen de verenigingszaken aan de orde.

Wij verwelkomen u graag woensdag 19 juni vanaf 19.30 uur in de ZAAL van ‘t FUSKE. Wij rekenen op een hoge opkomst, de onderwerpen die aan de orde komen zijn voor alle huurders heel belangrijk!

Met vriendelijke groet,     Het bestuur van Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn.  

Website: htpps://www.hvmadr.nl

Agenda jaarvergadering 2024 Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn

Begin om 20.00 uur

 • 20.00 Uur opening en welkom door de voorzitter, Jan de Smidt
 • Voorstellen van beoogd bestuurslid, mevrouw Natasja van den Brink
 • Mededelingen, indeling van de avond, voor de pauze verenigingsverantwoording
 • Vaststellen agenda en goedkeuren notulen vergadering 2023 (te raadplegen op onze site)
 • Financieel verslag 2023 door onze penningmeester Cor Joosten. Let op: stukken liggen vanaf 10 juni na afspraak ter inzage bij onze penningmeester (cor@hvmadr.nl), Distel 45 en zijn gedurende die periode ook te raadplegen op onze website.
 • Presentatie kernpunten 2023/2024 door Jan de Smidt
 • Ledenwerfactie
 • Rondvraag
 • PAUZE
 • Na de pauze geeft Waardwonen toelichting en informatie over verschillende onderwerpen, o.a. over de huurverhoging voor volgend jaar. Mocht de informatie van Waardwonen daartoe aanleiding geven zal het bestuur om nadere toelichting vragen.
 • Enkele van de door u opgeschreven vragen worden behandeld, dit wordt nog nader uitgelegd.
 • Vooruitblik op komend verenigingsjaar
 • Sluiting van de avond om ca. 22.30 uur

U wordt door de mensen van ‘t Fuske verwelkomd met een kopje koffie, tijdens de pauze en na afloop kunt u genieten van koffie, een drankje en een warm hapje.

Notulen jaarvergadering  2023

voor foto’s jaarvergadering zie onder Publicaties.

Hieronder een overzicht met de notulen van de afgelopen jaren.

Notulen 2022

Notulen 2021

Notulen 2019

Notulen 2018

Notulen 2017

Notulen 2016

Notulen 2015