Fusie Waardwonen en WOONstichting Gendt

Directeur-bestuurders van Waardwonen en WOONstichting Gendt besluiten om het formele fusieproces op te starten

Lingewaard, 7 november 2023 – Na zorgvuldig onderzoek door onafhankelijk adviesbureau Atrivé, hebben Germa Knuver en Erik Cuppen, directeur-bestuurders van WOONstichting Gendt en Waardwonen, gezamenlijk besloten om het formele fusieproces op te starten. Hiermee wordt een nieuwe fase ingeluid waarin beide corporaties onder meer in kaart gaan brengen hoe de dienstverlening wordt vormgeven en de fusieorganisatie eruit komt te zien. In navolging van de totstandkoming van het onderzoek, worden ook in deze fase de huurdersorganisaties en medewerkers betrokken. Op deze manier bouwen we in het belang van de huidige en toekomstige huurders gezamenlijk aan een toekomstbestendige corporatie. 


Over het onderzoek

Het onafhankelijke onderzoek van Atrivé richtte zich op de centrale vraag: welke perspectief (zelfstandig blijven, samenwerken, of fuseren) biedt de meeste meerwaarde voor onze huurders nu en in de toekomst? Het onderzoek richtte zich vooral op de belangrijkste uitdagingen en ontwikkelingen die van invloed zijn op de dienstverlening van beide organisaties. Op basis van de conclusies van het onderzoek heeft Atrivé geadviseerd om het fusieproces op te starten.

Ondertussen zijn de resultaten van het onderzoek gedeeld met onder andere de huurdersorganisaties, medewerkers(vertegenwoordiging) en andere belanghebbenden van beide corporaties. Hen is gevraagd om een reactie op het onderzoeksrapport en het advies te geven. Erik Cuppen: “We hebben het advies van Atrivé en de reacties en belangen van alle betrokken partijen zorgvuldig afgewogen en daarom nu gezamenlijk besloten om de vervolgstap naar fusie te zetten. Dit betekent dat we serieus gaan nadenken over hoe de fusieorganisatie eruit zou kunnen zien. De dienstverlening van de fusieorganisatie moet hoe dan ook blijven aansluiten op de behoefte van huurders en woningzoekenden. Daarbij gaan we ook nadenken over hoe we lokaal (beter) kunnen verbinden, en hoe we de kansen die er zijn voor volkshuisvesting volledig kunnen benutten.”

Hoe gaat de volgende fase er precies uitzien? 
Germa Knuver: “Tegelijkertijd gaan we werken aan een fusie-effectrapportage, waarin we duidelijk in kaart brengen wat we bij fusie behouden en wat er verandert voor huurders, woningzoekenden en voor onze medewerkers. Vanzelfsprekend betrekken we ook in deze fase de huurders- en medewerkers(vertegenwoordiging) actief bij het proces. In deze fase wordt ook invulling gegeven aan ‘de governance’, wat betekent dat we afspraken maken over wie de beoogde bestuurder wordt en hoe de Raad van Commissarissen eruit komt te zien. Naast de juridische en financiële zaken, bespreken we ook praktische zaken, die van invloed zijn op de dienstverlening aan de huurders en de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. Huisvesting is hier een voorbeeld van.

Voordat we definitief besluiten tot fusie, vragen we de huurdersorganisaties om in te stemmen. De gemeenten geven hun zienswijze en de vertegenwoordigingen van de medewerkers hun advies. Als we alle reacties hebben ontvangen, wordt goedkeuring gevraagd aan de Minister van Volkshuisvesting.”

Meer weten?

  • Lees hier de veel gestelde vragen van huurders <link naar pagina’s Gendt en Waardwonen>
  • Lees hier het eerdere bericht waarin het onderzoek werd aangekondigd
  • We hebben eerder al inloopavonden georganiseerd waar we persoonlijk in gesprek zijn gegaan met huurders. U leest hier een terugkoppeling van de inloopavonden en welke punten huurders belangrijk vinden.
  • U kunt ook zelf contact opnemen met Waardwonen of WOONstichting Gendt via e-mail, telefoon of <contactformulier>.
  • Onze huurdersorganisaties zijn betrokken, ook via hen horen we welke onderwerpen belangrijk zijn voor onze huurders. U kunt ook contact opnemen met uw huurdersorganisatie om uw mening te delen of vragen te stellen.

o   Huurdersvereniging Gendt

o   Huurdersbelang Lingewaard

o   Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn