Aanmelden

De Huurdersvereniging zet zich in voor uw belangen. Wij overleggen met de verhuurder, Waardwonen, de gemeente en indien noodzakelijk met de politie.
Dit om thema’s rondom huren, maar ook met betrekking tot veiligheid, leefbaarheid, energie, speeltuinen e.d. aan de orde te stellen.

Hoe meer leden, hoe zwaarder onze stem telt!

De contributie bedraagt € 0,45 per maand en wordt tegelijkertijd met de huur berekend. Dit heeft geen invloed op de jaarlijkse huurverhoging.
Wij hopen dat u het belang van onze vereniging inziet en willen u graag als nieuw lid begroeten.

Welkom bij Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn.


    Aanhef (Verplicht)

    Naam (Verplicht)

    Uw adres (Verplicht)

    Uw Email (Verplicht)

    Uw Telefoon/Mobielnummer