Huurderszaken

Huurderszaken

HUURVERHOGING JULI 2015

Vanaf eind vorig jaar zijn wij druk bezig geweest met de jaarlijkse huurverhogingsonderhandelingen met onze verhuurder, Waardwonen.

De laatste jaren zijn we telkens geconfronteerd met forse huurverhogingen i.v.m. de door het rijk voorgestelde inkomensafhankelijke huren. Het rijk beoogt hiermee het scheefwonen tegen te gaan. In de praktijk valt het effect van deze maatregelen erg tegen, doordat de huren van een nieuw te betrekken woning bij verandering van huurder vaak fiks verhoogd worden blijven de meeste mensen (noodgedwongen) zitten waar ze zitten.

Reden waarom we dit jaar hebben ingezet op een maximale huurverhoging voor de lage- en middeninkomensgroep van 1% (dit is de inflatie over 2014).

Waardwonen is akkoord gegaan met een huurverhoging van 1% voor de inkomensgroep tot € 43.768.==, de inkomens boven € 43.768.== worden geconfronteerd met een huurverhoging van totaal 5%.

Het bestuur van de huurdersvereniging is tevreden met het behaalde resultaat.

Lid worden van HVMADR? Vul dan onderstaand formulier in en lever dit in bij een bestuurslid.

Hoe meer leden hoe zwaarder onze stem telt!

Aanmeldformulier