Publicaties

Publicaties en Nieuwsbrieven

Publicaties

(GE)BOUWEN VROEGER EN NU

Een korte film over de geschiedenis en het heden van wonen in Millingen aan de Rijn.

Foto’s jaarvergadering 28 juni 2023

Powerpointpresentatie Johan Vollenbroek jaarvergadering 28-7-23 Klik hier

Nieuwsbrieven

NIEUWSBRIEF 2023

Jaargang 19  nr. D-1                                        December 2023

 

 

Door omstandigheden wordt een beknopte Nieuwsbrief dit jaar uitsluitend digitaal op onze website geplaatst.

O.a. spelen gezondheidsproblemen een rol.

Jaarvergadering 2023

Woensdag 28 juni hebben we weer een drukbezochte jaarvergadering gehouden. Deze vergadering leverde veel stof tot nadenken op. We hebben o.a. besloten dat het gedeelte voor de pauze meer een officieel verloop zal krijgen, de agenda wordt hiervoor aangepast. Verder was het afscheid van 2 belangrijke bestuursleden aanleiding tot een intensieve discussie.

Het uitgebreide verslag van de jaarvergadering kunt u op onze site nalezen.

Nieuws Huurdersvereniging

Zoals al kort vermeld hebben de bestuursleden Joop Janssen en Jos Kuyper eind mei te kennen gegeven dat zij hun functie neerleggen, voor de HV is dit een enorm gemis. Een later gesprek tussen de voorzitter en Joop en Jos heeft helaas geen resultaat opgeleverd. We zitten nu dus dringend verlegen om een nieuwe secretaris en een extra bestuurslid. De druk op de 3 overgebleven bestuursleden is erg groot, vandaar de urgentie van de uitbreiding van ons bestuur. Neem eens contact op met een bestuurslid, onze gegevens vindt u op de site.

Vergaderoverzicht Huurdersvereniging

Met name de tweede helft van dit jaar was erg druk met veel vergaderingen. O.a. de prestatieafspraken met gemeente en Waardwonen, regionaal woononderzoek, daarnaast alle gebruikelijke gesprekken. Overleggen o.a. over veranderingen binnen de Raad van Commissarissen (RvC) van Waardwonen, Wijkvisie, Visitatiecommissie. Bijeenkomst met omwonenden om te peilen hoe men over invulling van wijksaneringsplannen denkt, dit helpt bij de uitwerking van die plannen.

Ook hebben we meermaals gesproken over biodiversiteit.

Verder hebben we meerdere bijeenkomsten bijgewoond om over samenwerkingsplannen tussen Waardwonen en Woonstichting Gendt te spreken. (Zie onder Nieuws Waardwonen)

Als leuke afwisseling heeft het bestuur op 18 november een Huurdersfeest van de Woonbond bijgewoond.

Nieuws Waardwonen

Waardwonen is druk bezig met het uitwerken van fusieplannen met Woonstichting Gendt. Onze voorzitter neemt deel aan die overleggen, mede om te bewaken dat e.e.a. geen negatieve gevolgen heeft voor de huurders van Waardwonen. Het traject is nog niet afgerond.

Recent heeft Waardwonen besloten de heffing voor zonnepanelen binnen de servicekosten te laten vervallen. De laatste loodjes van het toepassen van de energetische maatregelen loopt hier en daar wat vertraging op o.a. door de verplichte bouwstop op de plaatsen waar vleermuizen overwinteren.

Ook de start van de bouw van de jongerenwoningen kan wat langer duren dan gepland omdat de levering van elektriciteit onzeker is.

De nieuwbouw Componistenhof vordert gestaag, (bijna) alle appartementen zijn inmiddels toegewezen.

Toekomst

Binnenkort gaan we weer onderhandelen over het Huurbeleid 2024/2025. Belangrijk onderdeel daarvan is de huurverhoging. De HV zal knokken om die verhoging zo laag mogelijk te houden!

We denken na over een actie om alle huurders te benaderen met de vraag om lid te worden van onze HV en interesse te peilen om bestuurslid te worden. Daar hoort u t.z.t. meer over. Ca. 200 leden op een bestand van 800 verhuureenheden, dit moet beter!

Op de komende jaarvergadering 19 juni 2024 in ’t Fuske, komen we terug op deze digitale verspreiding van de Nieuwsbrief.

Tenslotte wensen wij u fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2024!

Het bestuur.

Download onze nieuwsbrief van 2022 HIER (en de extra bijlage hier)

Download onze nieuwsbrief van 2021 HIER

Download onze nieuwsbrief van 2020 HIER

Download onze nieuwsbrief van 2019 HIER (en de extra bijlage hier)

Download onze nieuwsbrief van 2018 HIER (en de extra bijlage hier)

Download onze nieuwsbrief van 2017 HIER (en de extra bijlage hier)

Download onze nieuwsbrief van 2016 HIER (en de extra bijlage hier)

Download onze nieuwsbrief van 2015 HIER

Download onze nieuwsbrief van 2014 HIER